5 جاده به سمت ایستگاه مثبت بودن (1)

اولین جاده آشنا شدن با توانایی‌ها و احساسات کودک است.

فرزندان ما، میوه‌های زندگی و حاصل عمر و جوانی ما هستند. موضوع تربیت فرزندان، مهم‌ترین موضوعی است که از دیرباز برای تمام والدین از اهمیت بسیار زیادی برخودار بوده است. اگر بتوانیم دنیای فرزندانمان را سرشار از انرژی مثبت کنیم، می‌توانیم آن‌ها را آن طور که می‌خواهیم به ثمر برسانیم. در این مقاله می‌خواهم شما را به سمت 5 جاده که مقصد یکسانی دارند، هدایت کنم. این مقصد مثبت بودن و خوش‌رفتار بودن فرزندان ماست.

جاده‌ی اول: اولین جاده آشنا شدن با توانایی‌ها و احساسات کودک است. از سنین کودکی با دقت در واکنش‌های فرزندمان در شرایط و موقعیت‌های متفاوت، می‌توانیم با احساسات او آشناتر شویم و او را بهتر درک کنیم. والدین موفق در شرایطی که فرزندشان از مدرسه با ناراحتی به خانه بازمی‌گردد، به‌درستی می‌دانند که آیا او به تنها ماندن و فکر کردن نیاز دارد یا با صحبت کردن و توضیح دادن، به آرامش می‌رسد. البته واکنش همه‌ی فرزندان یک خانواده، یکسان نیست و این مورد، نیاز به دقت فراوان دارد.

منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب