ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (10)

این بار هم به یک دوست یا خواهر و برادر هم‌سن و سال نیاز دارید تا حرکت را با کمک یکدیگر انجام دهید.این بار هم به یک دوست یا خواهر و برادر هم‌سن و سال نیاز دارید تا حرکت را با کمک یکدیگر انجام دهید. اگر این تمرین را به‌تنهایی انجام دهید نمی‌توانید آن را به صورت کامل اجرا کنید اما به کمک یک نفر دیگر می‌توانید به نتیجه‌ی مطلوب برسید.

برای این کار دو نفر باید پشت به پشت هم روی زمین بنشینند و بازوهای خود را از پشت در هم قلاب کنند. زانوها را به هم بچسبانید و بعد از سه شماره، با فشاری که در جهت مخالف به هم‌گروهی خود می‌آورید خودتان را کمی از زمین جدا کنید. سپس با کمک همان فشار، دوباره روی زمین بنشینید. هر دو باید هم‌زمان از زمین بلند شوید و اجازه دهید ماهیچه‌های پاها چند ثانیه‌ در حالت انقباض بمانند. این کار در تقویت آن‌ها مؤثر است. منتظر حرکت بعدی باشید.