زیبایی‌های کتاب در اردیبهشتِ تهران

این شب‌ها داستان‌های شاهنامه شده بود لحظات آخر بیداری‌اش! با داستان خوابش می‌برد.این شب‌ها داستان‌های شاهنامه شده بود لحظات آخر بیداری‌اش! با داستان خوابش می‌برد. مهرداد یادش آمد این کتاب را سال گذشته در نمایشگاه بین‌المللی با 8-7 کتاب داستان و سرگرمی‌های علمی خریده بود و جمله‌ی پدر که گفته بود: «اردیبهشت‌ماه که مدرسه دارد کم کم به پایان می‌رسد دیدن نمایشگاه یاد دوستی با کتاب را زنده می‌کند.»

این روزها اردیبهشتِ تهران چه‌قدر زیبا می‌شود وقتی نمایشگاه کتاب آن را زیباتر می‌کند. وقتی مهرداد هم‌کلاسی‌هایش را در راهروهای نمایشگاه ملاقات می‌کند و نایلون خریدهای‌شان را به رخ هم می‌کشند.

چند شب پیش می‌گفت از نمایشگاه امسال می‌خواهد کتاب زندگی آدم‌های موفقی که برای بچه‌ها اسباب‌بازی می‌سازند بخرد و امشب داشت قرار و مدارش را برای پیدا کردن این کتاب با مادرش می‌گذاشت.