فرصتی برای قدردانی

تو لایق این موفقیت هستی و آن را هدیه کن به خودت و به تمام کسانی که در این راه با تو بودند.

فرصتی برای قدردانی

امتحانات پایان‌ نیم‌سال دوم برای تو یک فرصت است؛ فرصتی برای به ثمر رساندن زحمات و سخت‌کوشی‌ها؛ فرصتی برای قدردانی و یادگیری. قدردانی از زحمات معلم که به تو آموخت آن‌چه را نمی‌دانستی. قدردانی از زحمات پدر و مادر که همواره در کنار تو بودند و با دلسوزی تو را راهنمایی کردند و بالاخره فرصتی است برای یادگیری. یاد می‌گیری که چگونه قدردانی کنی از زحماتی که جز با نمرات خوب و موفقیت در امتحانات هرگز قادر به جبران حتی گوشه‌ای از آن‌ها نبودی.

تو لایق این موفقیت هستی و آن را هدیه کن به خودت و به تمام کسانی که در این راه با تو بودند.