حس خوب صعود به قله

راستی! چند ایستگاه دیگر داریم تا کنکور؟ موفق باشید بچه‌ها!

حس خوب صعود به قله

تا قله راهی نمانده! احساس خوبی است و کسانی که این حس را تجربه‌ کرده‌اند واقعاً از آن لذت برده‌اند. حُسن صعود به قله در رسیدن به هدف، حس خوب موفقیت است. برای رسیدن به هر قله‌ای باید از ایستگاه‌هایی گذشت و معمولاً به هر ایستگاه که می‌رسیم پس از نیم‌نگاهی به پایین و این‌که چه مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده‌ایم، استراحت کوتاهی می‌کنیم و پس از تجدید قوا به جلو و به قله می‌نگریم و با امید، محکم و استوار قدم برمی‌داریم و هم‌چنان به پیش می‌رویم و با خودمان زمزمه می‌کنیم «تا قله راهی نمانده!»

راستی! چند ایستگاه دیگر داریم تا کنکور؟ موفق باشید بچه‌ها!