تو شایسته‌ی این موفقیت هستی

زمانی که خودت را برای امتحانات پایان سال تحصیلی آماده می‌کنی درواقع در حال جمع‌بندی مطالب نیم‌سال دوم هستی.

تو شایسته‌ی این موفقیت هستی

زمانی که خودت را برای امتحانات پایان سال تحصیلی آماده می‌کنی درواقع در حال جمع‌بندی مطالب نیم‌سال دوم هستی. امتحانات پایانی برای شما فرصتی طلایی است که البته می‌دانید که چگونه و چه‌طور از این فرصت استفاده کنید.

فرصتی برای جمع‌بندی، فرصتی برای جبران، فرصتی برای قدردانی و سپاس و فرصتی برای یادگیری است که این یادگیری هیچ‌ وقت و تحت هیچ شرایطی تعطیل نخواهد شد.

تو نمرات خوب و موفقیت در امتحانات پایانی را هدیه کن به معلمت، پدر و مادرت، خودت و همه‌ی کسانی که در طول این مسیر پرفراز و نشیب با تو همراه بودند. تو شایسته‌ی این موفقیت هستی. درود بر همه‌ی شما دانش‌آموزان سخت‌کوش.