دیروز، امروز و فردا برای شما هستند

برای زمان‌هایی که می‌آید (فرداها) از امروز فکر و برنامه‌ریزی کنید.

دیروز، امروز و فردا برای شما هستند

می‌گویند زمان طلاست و واقعیت هم چیزی جز این نیست. زمان‌هایی که گذشته‌اند (دیروزها) به مثابه تجربه‌ای برای شما هستند و در کنار آن شما حتماً نقاط قوتی در آن برای خود کسب کرده‌اید. دیروزِ خود را فراموش نکنید. نگاه به گذشته همواره می‌تواند چراغ راهی برای شما باشد.

زمانی که در آن هستید (امروز) بسیار ارزشمند است؛ امتحان‌هایی که پیش رو دارید تا توانایی‌های خود را نشان دهید و ثمره‌ی تلاش‌های یک‌ساله‌ی خود را ببینید. از امروز غافل نشوید که فعلاً هر چه هست، امروز است.

برای زمان‌هایی که می‌آید (فرداها) از امروز فکر و برنامه‌ریزی کنید. یادتان باشد تابستان در راه است و شما یک انتخاب مهم در پیش دارید؛ انتخابی که می‌تواند موفقیت شما را در سال تحصیلی آینده رقم بزند. نگاه به آینده همواره افقی روشن در مقابل شما به وجود می‌آورد.