نمونه سؤال تشریحی برای آمادگی در امتحان نهایی زیست

زیست‌شناسی

دانش آموزان عزیز سوم تجربی

برای آمادگی شما در امتحان نهایی زیست‌شناسی، نمونه سؤال‌های تشریحی المپیادهای سال‌های گذشته زیست شناسی از کتاب کار نارنجی‌رنگ کانون ضمیمه 

شده است.

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب