کرار سرگردان بین سرخ و آبی

مسئولان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، نسبت به جذب کرار محمد تمایل نشان داده اند .

 با توجه به اینکه مسئولان گسترش برای جذب محمد نوری اقدام کرده اند ، تراکتوری ها مصمم هستند تا مهاجم عراقی تیم فوتبال نفت الوسط را به خدمت گیرند.

این مهاجم عراقی نفت ، هفته آینده با مسئولان نفت تسویه می کند وبه کشور می آید تا مذاکره صورت گیرد.

این در حالی بود که کرار با گسترش فولاد به توافق رسیده بود. اما اکنون تراکتوری ها هم به حضور وی در تیم علاقه نشان می دهند.

البته این نکته هم لازم به ذکر است با توجه به همکاری تیم های تبریزی با هم شاید منعی برای حضور این مهاجم عراقی در تراکتور نباشد.

 وی برای مذاکره و عقد قرارداد هفته آینده به کشور می آید.

کرار سابقه پوشیدن پیراهن استقلال ، تراکتورسازی  ونفت الوسط را  دارد.

منبع :