سؤال‌های امتحان نهایی زیست‌شناسی به تفکیک مبحث

زیست‌شناسیدانش آموز عزیز سوم تجربی

سؤال‌های امتحان نهایی زیست شناسی به تفکیک مبحث‌های کتاب درسی به همراه پاسخ تشریحی ضمیمه شده است.

تهیه و تنظیم : اشکان زرندی

فایل های ضمیمه
همایش جمع بندی فیزیک بخش چهارم (موج های صوتی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی