هواداری فوتبال احتمال سکته قلبی را افزایش نمی‌دهد

مطالعات انجام شده توسط محققان پرتغالی نشان داده است که هواداران فوتبال بیشتر از دیگران در معرض سکته قلبی قرار ندارند.

هواداری فوتبال احتمال سکته قلبی را افزایش نمی‌دهد

به گزارش ایسنا و به نقل از sciencedaily، محققان بررسی کردند که آیا هواداری از یک تیم فوتبال و هیجان زیاد به هنگام بازی‌ها باعث افزایش احتمال سکته قلبی در بین هواداران می‌شود یا خیر.

محققان اطلاعاتی درباره هواداران را از سال 2012 تا 2015 بررسی کردند. بررسی‌ها نشان داد که میزان حملات قبل در روزهایی که بازی‌های مهم برگزار می‌شوند تفاوتی با روزهای دیگر ندارد.

منبع :