سرقت در منظومه شمسی!

ستاره شناسان در دانشگاه لوند سوئد از طریق شبیه سازی رایانه‌ای نشان دادند که سیاره نهم به احتمال زیاد یک سیاره فراخورشیدی است.

سرقت در منظومه شمسی!

به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از دانشگاه لوند، این اولین سیاره فراخورشیدی است که در داخل منظومه شمسی کشف شده است.

این نظریه نشان می‌دهد که خورشید در دوران جوانی خود یعنی 4.5 میلیارد سال پیش، سیاره نهم را از ستاره اصلی آن به سرقت برده است.

یک سیاره فراخورشیدی یا یک سیاره واقع در خارج منظومه شمسی، طبق تعریف به سیاره‌ای گفته می‌شود که خارج از منظومه شمسی وجود دارد. اما در حال حاضر به نظر می رسد که این تعریف دیگر قابل استناد نیست چرا که به گفته ستاره شناسان در دانشگاه لوند، تحقیقات بسیاری نشان می دهد که سیاره نهم توسط خورشید جوان ضبط شده و به بخشی از منظومه شمسی تعلق دارد که هنوز به طور کامل کشف نشده است.

در یک مدل شبیه سازی رایانه ای، ستاره شناسان در لوند و بوردو نشان داده اند که سیاره نهم احتمالا در زمان گردش دور یک ستاره دیگر، با نزدیک شدن به خورشید توسط آن ضبط شده است.

هنوز هیچ تصویری از سیاره نهم در دسترس نیست و دانشمندان هنوز به درستی نمی‌دانند که این سیاره از سنگ، یخ، یا گاز تشکیل شده است. تمام چیزی که از این سیاره می‌دانیم این است که جرم آن احتمالا حدود ده برابر جرم زمین است.

به گفته محققان این پژوهش، این تنها سیاره‌ فراخورشیدی است که محققان با استفاده از یک کاوشگر فضایی قادر به دسترسی به آن خواهند بود.

جزئیات این پژوهش در Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters به چاپ رسیده است.

منبع :