بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان قلم چی در شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز را هوشمندسازی نمود.

خانم نصیری، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی درسال  1384 توسط بنیاد قلم چی تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 120دانش آموزدختر را در مقطع متوسطه دوره دوم ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را دودستگاه پروژکتور، دو دستگاه  پرده هوشمند و دو دستگاه  لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 112/000/000 ریال (11میلیون 200 هزارتومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی  آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 482 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان قلم چی در شهرستان نظرآباد

هوشمندسازی دبیرستان قلم چی در شهرستان نظرآباد