تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان جواد موفقیان در شهرستان نظرآباد

تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان جواد موفقیان در شهرستان نظرآبادبنیاد علمی آموزشی قلم چی، کتابخانه ی هنرستان فنی و حرفه ای جواد موفقیان در شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز را تجهیز نمود.

خانم زارع کار، می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و درسال تحصیلی جاری 300 دانش آموز دختر را در مقطع هنرستان تحت پوشش دارد

هزینه اقلام اهدایی 34/800/000 ریال ( 3 میلیون و 480هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،481 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان جواد موفقیان در شهرستان نظرآباد

تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان جواد موفقیان در شهرستان نظرآباد