سنگ‌های آذرین( زمین‌شناسی)

سنگ آذرینسنگ‌های آذرین( زمین‌شناسی)فایل ضمیمه شده است.

تهیه و تنظیم : حمیدرضا میرعالیلو

فایل های ضمیمه