تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مقدونیه برگزار شد

ملی پوشان فوتبال ایران در زمین تمرینی تیمهای ملی مقدونیه تمرین کرد.

 تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان در کمپ تیم ملی مقدونیه از ساعت 16:30 به وقت محلی و 19 به وقت تهران آغاز شد و بازیکنان تیم ملی تمرینات جدی را در آن برگزار کردند.

ملی پوشان پس از گرم کردن معمول که شامل دویدن، عبور از موانع و پاسکاری می شد، برنامه های تاکتیکی کادر فنی را روی زمین چمن مسطح تیم ملی مقدونیه انجام دادند.

در بخشی از این تمرین بازیکنان به سه دسته تقسیم شدند که دو دسته وظیفه حفظ توپ و دسته دیگر وظیفه گرفتن توپ را بر عهده داشتند که وظیفه هر دسته با توجه به از دست دادن توپ تغییر می کرد.

در ادامه ملی پوشان به دو تیم تقسیم شدند و بازی درون تیمی را در بین شش دروازه کوچک تعبیه شده انجام دادند. بخش دیگر تمرین امروز، بازی درون تیمی بین تیم های زرد و سفید بود. 

در یک طرف سه دروازه شامل یک دروازه در ابعاد استاندارد به همراه دو دروازه هندبالی قرار گرفته بود و در طرف مقابل یک دروازه استاندارد قرار داده شده بود. بازیکنان می توانستند تنها با ضربه سر دو دروازه هندبالی را باز کنند اما حمله به سمت دو دروازه استاندارد با استفاده از راه های معمول رسیدن به گل تبعیت می کرد.

پس از انجام این تمرین در گرمای اسکوپیه بازیکنان بدن های خود را سرد کردند.

منبع :