موفقیت در همین نزدیکی است

اگر کسی در تمام فعالیت‌های روزمره‌ی خود این نکات را سرلوحه‌ی خود قرار دهد به خواسته‌های خود می‌رسد. اصل موضوع صرف فعل خواستن است که باید درست و به‌جا صرف شود.

در این مقاله با بیان این تعریف از موفقیت که «موفقیت حرکت پیوسته‌ای است حول محور اصول و ارزش‌ها (مقدم شمردن انسان‌ها)» به معرفی ابزاری کارآمد سعی در برداشتن گام‌های استوار و مثبت برای رسیدن به خواسته‌های‌مان خواهیم داشت که عبارت‌اند از:

  • رؤیاهای بزرگی در سر بپرورانید.  Dream big shoes to keep growing

  • یک جهت جدید به مسیر زندگی‌تان بدهید. Sense of new Direction

  • خودتان را یک معتاد به کارتان احساس کنید.  Workaholic mentality

  • مصمم و عملگرا باشید. Decisive and Action Oriented

  • خود را وقف یادگیری مادام‌العمر کنید.  Lifelong learning

  • با خود و دیگران روراست و صادق باشید. Be honest with yourself and others

  • خلاقیت و قدرت خلق درون خود را آزاد کنید.  Free your creativity

  •  با انسان‌های درست حشر و نشر کنید.

  • آماده باشید که در کار و زندگی‌تان از قله‌ای به قله‌ی دیگر بالا بروید.

  • خود را کارفرمای خود ببینید و صددرصد مسئولیت کار خود را عهده‌دار شوید.

اگر کسی در تمام فعالیت‌های روزمره‌ی خود این نکات را سرلوحه‌ی خود قرار دهد به خواسته‌های خود می‌رسد. اصل موضوع صرف فعل خواستن است که باید درست و به‌جا صرف شود.