موفقیت در امتحانات نهایی

برای کسب نتیجه‌ی دلخواه و موفقیت در امتحانات نهایی به موارد زیر توجه کنید و حتماً در برنامه‌ریزی‌های‌تان به آن‌ها توجه ویژه داشته باشید.

موفقیت در امتحانات نهایی

برای کسب نتیجه‌ی دلخواه و موفقیت در امتحانات نهایی به موارد زیر توجه کنید و حتماً در برنامه‌ریزی‌های‌تان به آن‌ها توجه ویژه داشته باشید:

 • در قدم اول مطالعه خلاصه‌خوانی نکنید؛ یعنی حتماً متن کتاب درسی را تمام و کمال برای هر درسی روخوانی کنید.

 • سپس سراغ قسمت‌های مهم و سؤالاتی که دبیر مشخص کرده بروید.

 • حاشیه‌نویسی‌ها، پاورقی‌ها، جدول‌ها، نمودارها، شکل‌ها و... را حتماً بخوانید.

 • برای حل تمرین ابتدا از مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی آغاز کنید.

 • در قدم بعدی نمونه‌سؤالات امتحان‌های نهایی را حل کنید.

 • به بارم‌بندی و بودجه‌بندی مباحث توجه داشته باشید.

 • در درس‌هایی که حل مسئله دارند در کنار جواب آخر به فرمول‌نویسی و راه‌حل دقت کنید.

 • می‌توانید تعادل مطالعه‌ی تستی- تشریحی را 20 به 80 در نظر بگیرید (مطالعه‌ی تستی را حذف نکنید).

 • روز قبل از امتحان را به مرور با روش بازیابی اختصاص دهید؛ یعنی یک امتحان را شبیه‌سازی کنید.

 • شب امتحان به‌موقع بخوابید.

 • در ایام امتحانات به تغذیه و استراحت و خواب توجه داشته باشید.

 • هنگام درس خواندن و به‌ویژه در جلسه‌ی امتحان مدیریت زمان داشته باشید.

 • دوستان کانونی خود را که همان تکنیک‌های پرکاربرد (زمان‌های نقصانی، ضربدر و منها و...) هستند در جلسه همراه داشته باشید.