مطالعه در روز‌های آخر هفته

این موضوع در ترازآوری آزمون‌ها نیز صادق است و با یک مرور ساده در آخر هفته می‌توان به نتیجه‌ی دلخواه دست یافت و برای مرور کنکور سال‌های پیش نیز تست‌زنی از کتاب زرد خالی از لطف نخواهد بود.

مطالعه در روز‌های آخر هفته

مطمئناً اهمیت مطالعه در روزهای منتهی به امتحان بر کسی پوشیده نیست. در زمان دبیرستان همیشه درس زیست را در طول ترم می‌خواندم ولی شب امتحان به امید این‌که مطالب را به خاطر دارم مطالعه نمی‌کردم و نمره‌ام کم‌تر از افرادی می‌شد که در طول ترم شاید مطالعه‌ی کم‌تری داشتند ولی شب امتحان به اندازه‌ی کل ترم می‌خواندند.

جالب این‌جاست که نتیجه‌ی بهتر را همیشه (علی) شاگرد اول کلاسمان می‌گرفت. او هم در طول ترم و هم شب امتحان مطالعه می‌کرد.

این موضوع در ترازآوری آزمون‌ها نیز صادق است و با یک مرور ساده در آخر هفته می‌توان به نتیجه‌ی دلخواه دست یافت و برای مرور کنکور سال‌های پیش نیز تست‌زنی از کتاب زرد خالی از لطف نخواهد بود.