دفتر‌های خوش‌رنگ

نام دفتر که بر زبان می‌آید باید چیز مهمی باشد؛ از دفتر ریاضی و علوم و... گرفته تا دفتر برنامه‌ریزی.

دفتر‌های خوش‌رنگ

نام دفتر که بر زبان می‌آید باید چیز مهمی باشد؛ از دفتر ریاضی و علوم و... گرفته تا دفتر برنامه‌ریزی.

تک تک این دفترها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند ولی نقش دفتر برنامه‌ریزی پررنگ‌تر از بقیه است.

ساده‌ترین راه برای رسیدن به خواسته‌های‌تان، نوشتن تمام کارهایی است که می‌خواهید در طول شبانه‌روز انجام دهید. این دفتر انجام این امر را محقق خواهد کرد. مرحله‌ی بعدی اقدام است؛ یعنی به صورت روزانه عملکردهای خود را در این دفتر یادداشت کنید. از میان منابع مطالعاتی‌تان مناسب‌ترین و مهم‌ترین را انتخاب کرده و با آن کار کنید. این برنامه‌ریزی پربار به زندگی شما معنا می‌دهد و امکان شناخت دقیق هدف‌ها و آرزوهای‌تان را فراهم می‌کند.