آمادگی برای امتحان تیزهوشان

همیشه گفته‌ایم که ما ابزار کار را مهیا می‌کنیم، شما فقط همت کنید. از دبستان تا کنکور هر آزمونی که داشته باشید ابزار لازم برای موفقیت‌تان را در اختیارتان قرار می‌دهیم.همیشه گفته‌ایم که ما ابزار کار را مهیا می‌کنیم، شما فقط همت کنید. از دبستان تا کنکور هر آزمونی که داشته باشید ابزار لازم برای موفقیت‌تان را در اختیارتان قرار می‌دهیم.

اکنون برای دانش‌آموزان مقطع نهم هم کتاب «10 آزمون جامع» را به منظور آمادگی برای آزمون ورودی مدارس برتر آماده کرده‌ایم. دانش‌آموزان با استفاده از این کتاب و پاسخ‌گویی به آزمون‌های آن در شرایطی مشابه آزمون اصلی قرار می‌گیرند و می‌توانند خود را برای این آزمون ورودی آماده کنند.

این کار را با همراهی و نظارت کامل پشتیبان خود انجام دهید.