ارزیابی مهم‌ترین اقدام است

اکنون در فصل بهار هستید. روزها در حال سپری شدن هستند؛ ولی چیزی که مهم است این است که در این روزها و ماه‌ها چه چیزها و کارهای مفیدی انجام داده‌اید و در کارنامه‌ی شما چه چیزهایی ثبت شده است.اکنون در فصل بهار هستید. روزها در حال سپری شدن هستند؛ ولی چیزی که مهم است این است که در این روزها و ماه‌ها چه چیزها و کارهای مفیدی انجام داده‌اید و در کارنامه‌ی شما چه چیزهایی ثبت شده است. اگر فکر کنید و سعی کنید می‌توانید آن‌ها را بررسی کنید و دریابید که:

در چه میزان از حجم درس‌های‌تان تسلط یافته‌اید؟

برای رفع ضعف‌های‌تان تا کنون چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

در کدام درس‌ها احتیاج به کار بیش‌تری دارید؟

اکنون چه دورنمایی برای پیشرفت درسی خود و رشد معدل در نظر دارید؟

پیش‌بینی‌تان در مورد نتایج آزمون‌های بعدی و به‌خصوص جامع چیست؟