تست‌زنی را جدی بگیریم

تست زدن در هفته‌های پایانی کنکور، خیلی اهمیت دارد. سعی کنید نصف زمان اختصاص‌یافته در دوران جمع‌بندی را صرف تست زدن کنید.

تست زدن در هفته‌های پایانی کنکور، خیلی اهمیت دارد. سعی کنید نصف زمان اختصاص‌یافته در دوران جمع‌بندی را صرف تست زدن کنید. 

البته اول مقداری بخوانید، بعد تست بزنید و دوباره بخوانید؛ یعنی رابطه‌ی درس خواندن شما با تست زدن یک ارتباط چرخشی و دَوَرانی باشد و تست زدن برای شما نوعی ارزیابی تکوینی باشد نه تکمیلی. منظور از ارزیابی تکوینی ارزیابی‌ای است که به منظور یادگیری بیش‌تر حاصل شود و ارزیابی تکمیلی، آن است که بعد از آن، مطالعه‌ای نیست. پس هدف ما از تست زدن باید ارزیابی تکوینی یعنی همان خواندن دوباره بعد از تست زدن باشد؛ یعنی تست‌ها را در کتاب‌ها مشخص کرده و آن‌ها را مرور و یادداشت کنید و دوباره به همین منوال ادامه دهید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب