ابزاری به نام کارنامه‌ی بازیابی

روش‌ها و تکنیک‌ها زمانی که به ابزار خاص و مرتبط سنجاق شوند، بازده بیش‌تری دارند.

ابزاری به نام کارنامه‌ی بازیابی

روش‌ها و تکنیک‌ها زمانی که به ابزار خاص و مرتبط سنجاق شوند، بازده بیش‌تری دارند. یکی از مواردی که کانون همواره به آن تأکید داشته است بازیابی به جای بازخوانی است؛ یعنی به جای این‌که مبحثی را دوباره و دوباره و بدون هدف روخوانی کنید یک بار خوانده و مرورهای‌تان را هدفمند کنید.

ابزاری که برای این تکنیک ارائه شده است، کارنامه‌ی بازیابی است. این کارنامه ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که به شما در انتخاب و تصمیم‌گیری در مورد درس‌ها و مباحث کمک خواهد کرد.

  • جامع و کامل بودن

  • مبحث‌محور بودن

  • طبقه‌بندی در سه دسته

  • توجه به سطح دشواری سؤالات

  • اولویت‌بندی و توجه به نقاط قوت (شروع از سؤالاتی که صحیح پاسخ داده‌اید.)