برنامه‌ای برای موفقیت

داشتن برنامه‌ای که مختص هر بازه‌ی زمانی و منطبق با ویژگی‌ها و رویدادهای آن بازه باشد منجر به استفاده‌ی صحیح از آن زمان می‌شود.داشتن برنامه‌ای که مختص هر بازه‌ی زمانی و منطبق با ویژگی‌ها و رویدادهای آن بازه باشد منجر به استفاده‌ی صحیح از آن زمان می‌شود.

اگر در فرصت امتحانات مدرسه با رویکردی هوشمندانه به درس خواندن بپردازید می‌توانید با یک تیر، دو نشان بزنید.

نکات زیر اگر در برنامه‌تان دخالت داده شوند در کنار موفقیت در امتحانات مدرسه می‌توانید مطالعه‌ای هدفمند و مؤثر برای کنکور نیز داشته باشید.

  • مباحث هر درس را بر اساس نتایج و وضعیت امتحاناتی که پشت سر گذاشته‌اید طبقه‌بندی کنید.

  • برای مباحثی که نیاز دارید از کتاب‌های کمک‌آموزشی استفاده کنید.

  • حتماً در کنار مطالعه برای امتحانات، تست هم بزنید.

  • در روز، تنوع مطالعاتی داشته باشید تا ذهنتان شاداب باشد.