لطفاً این مقاله را بخوانید

اکنون بیش از ده ماه است که تلاش کرده‌ای و برای کنکور درس خوانده‌ای. در ماه‌های آخر به قسمت‌های حساس مسیر خود رسیده‌ای.

دوست عزیز کنکوری! لطفاً این مقاله را تا آخر بخوان و اندکی تأمل کن!

اکنون بیش از ده ماه است که تلاش کرده‌ای و برای کنکور درس خوانده‌ای. در ماه‌های آخر به قسمت‌های حساس مسیر خود رسیده‌ای.

تأثیر این ماه‌های آخر به لحاظ اهمیت شاید کم‌تر از ده ماه گذشته نباشد.

شاید با خود بگویی در این فرصت باقی‌مانده چه می‌توان کرد و اهمیت آن به چه دلیل است!

منظور از اهمیت این ماه‌ها صرفاً به لحاظ درس خواندن و مطالعه نیست. مدیریت برنامه و مدیریت خود از نظر داشتن برنامه‌ی مطالعاتی منظم و هدفمند و در کنار آن پرهیز از آشفتگی و کاهش اعتمادبه‌نفس دلیل این اهمیت است.

توصیه می‌کنم حال که در این بازه از تاریخ ایستاده‌ای:

  • از کارهای عجیب و غریب پرهیز کن.

  • از برنامه‌ی راهبردی جدا نشو.

  • در آزمون‌ها غیبت نکن.