متفاوت بودن مطالعه در دوران جمع‌بندی

با روش آزمون‌های سه روز یک‌بار نقاط قوت تثبیت می‌شود و همه‌ی اطلاعات در حد عالی جمع‌بندی می‌شود.دوران جمع‌بندی، فرصتی برای جمع‌بندی دانسته‌ها و نظم دادن به آن‌هاست. تفاوت این دوران در نحوه‌ی مطالعه‌ی آن است. روزهای عادی ابتدا مطالعه کرده و سپس برای تثبیت آن تست می‌زنید اما در این ایام ابتدا امتحان می‌دهید سپس با شناختی که از خود پیدا می‌کنید، دانش و میزان تسلط خود را ارزیابی کرده و کم کم با مطالعه‌ کردن دانسته‌های‌تان را بهبود می‌بخشید.

با روش آزمون‌های سه روز یک‌بار نقاط قوت تثبیت می‌شود و همه‌ی اطلاعات در حد عالی جمع‌بندی می‌شود.

مزیت برتر این روش به روش‌های دیگر خودآگاهی از وضعیت تراز و علمی خودتان است و نگرانی‌های چون فراموش کردن مباحث، تردید در تمام کردن مبحث و ناقص خواندن برخی مباحث از بین می‌رود.