این کجا و آن کجا؟

حال خودتان بین این دو روش قضاوت کنید؛ این کجا و آن کجا؟

این کجا و آن کجا؟

پروژه‌های مختلفی که در برنامه‌ی راهبردی مطرح می‌شوند در کنار منطق خاصی که دارند عملکرد و برنامه‌ی ویژه‌ای نیز می‌طلبند. آخرین پروژه‌ای که با آن درگیر هستیم، دوران جمع‌بندی است. همان طور که از نام این پروژه پیداست، عملکرد شما هم باید مبتنی بر مرور و جمع‌بندی مطالب خوانده‌شده باشد. مسئله‌ی مهمی که در این بین مطرح می‌شود روش مطالعه است.

روش مطالعه به یقین قسمت اعظم موفقیت را تضمین می‌کند.

دو روشی که بیش‌تر مطرح می‌شود، روش بقچه‌ای و در مقابل آن تکنیک سه روز یک‌بار است.

  • روش بقچه‌ای: در این روش شما در زمانی که در اختیار دارید یک به یک سراغ کتاب‌ها می‌روید و بعد از اتمام کامل یک درس و یک کتاب به سراغ درس دیگر می‌روید. دو مورد از مهم‌ترین معایب این روش آن است که اولاً تا رسیدن به کنکور احتمال فراموشی درس‌هایی که در ابتدای بازه مطالعه شده‌اند وجود دارد. در ثانی نمی‌توانید مدیریت صحیحی روی زمان و نقاط قوت و ضعفتان داشته باشید.

  • تکنیک سه روز یک‌بار: این تکنیک که مبتنی بر بازیابی آموخته‌هاست به شما این امکان را می‌دهد در بازه‌های زمانی سه‌روزه کل کتاب‌ها را با رعایت اولویت‌بندی و تعادل مرور کرده و آموخته‌های‌تان را تثبیت و توأماً نقاط چالشی‌تان را شناسایی کنید. هم‌چنین چندین بار در جلسه‌ی شبیه‌سازی‌شده‌ی کنکور حضور داشته باشید و با سؤالات بیش‌تر درگیر شوید.

حال خودتان بین این دو روش قضاوت کنید؛ این کجا و آن کجا؟