من یک کنکوری هستم

عنوان این مقاله را به این دلیل انتخاب کردم تا ذهنتان را به تأمل وا دارم! کمی فکر کنید. اگر قرار بود شما این مقاله را تکمیل کنید چه می‌نوشتید؟عنوان این مقاله را به این دلیل انتخاب کردم تا ذهنتان را به تأمل وا دارم! کمی فکر کنید. اگر قرار بود شما این مقاله را تکمیل کنید چه می‌نوشتید؟

در مورد نقاط قوتتان؟ در مورد چالش‌های‌تان یا در مورد نواقص برنامه‌تان؟ از چیزی گله می‌کردید یا با افتخار از عملکردتان می‌نوشتید؟ در این نوشته جایگاه خودتان، اولیا، دوستان و پشتیبانتان کجا بود؟

همه‌ی این‌ها موارد قابل بحثی هستند ولی من به عنوان یک مشاور ترجیح می‌دهم از داشته‌های‌تان صحبت کنید.

تو به عنوان یک کنکوری، ماه‌ها درگیر درس خواندن و درس خواندن و درس خواندن بوده‌ای؛ ولی تو یک ربات نیستی. مانند تمام انسان‌ها هم‌زمان با نقاط مثبت، نقاط منفی نیز داری. پس باید به جای تمرکز روی چالش‌ها، داشته‌هایت را به رخ بکشی.

در بازه‌ی زمانی باقی‌مانده تا کنکور آن‌چه به تو کمک خواهد کرد اعتمادبه‌نفس و اطمینان خاطر است.

خودت را باور داشته باش.

به عملکردت احترام بگذار.

واقعیت را بپذیر.

برای تثبیت آموخته‌هایت تلاش کن تا بتوانی آن‌چه را داری با قدرت به نمایش بگذاری.

همایش جمع بندی دین و زندگی بخش اول ( تست کنکور 95)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : امین اسدیان پور