درک عمومی هنر- نکات مهم هنر پیشاکلومبی و سوالات کنکور

در میان هنرهای بدوی، نقاشی شنی، مختص سرخپوست¬ها است.درک عمومی هنر- نکات مهم هنر پیشاکلومبی و سوالات کنکور

در این مطلب، نکات مهم هنر پیشاکلومبی جهت سهولت مطالعه، جمع آوری شده است و سوالات کنکور این مبحث نیز، در انتهای مطلب، ذکر شده است.

منبع :

فایل های ضمیمه
ارغوان عبدالملكی