هوشمندسازی دبیرستان شهید باباخانی در شهرستان نطنز

هوشمندسازی دبیرستان شهید باباخانی در شهرستان نطنز

هوشمندسازی دبیرستان شهید باباخانی در شهرستان نطنز

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان شهید باباخانی در شهرستان نطنز از توابع  استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

خانم سمیه رشتی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1373 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری32 دانش آموز دختررا در مقطع دبیرستان دوره اول، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را  سه عدد پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاپ ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 70/000/000 ریال (7 میلیون تومان) می باشد که مبلغ 56/500/000 ریال (5میلیون و 650 هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 6/500/000 ریال (650 هزارتومان) از سوی خانم عامری نماینده بنیاد در شهرستان نطنز ،7/000/000 (700 هزار تومان ) از سوی آقای بهادری  پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 479 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان شهید باباخانی در شهرستان نطنز

هوشمندسازی دبیرستان شهید باباخانی در شهرستان نطنز

هوشمندسازی دبیرستان شهید باباخانی در شهرستان نطنز

هوشمندسازی دبیرستان شهید باباخانی در شهرستان نطنز