اهدای 62 دست میزو نیمکت به دبیرستان حافظ در شهرستان ایوان

اهدای 62 دست میزو نیمکت به دبیرستان حافظ در شهرستان ایوان

اهدای 62 دست میزو نیمکت به دبیرستان حافظ در شهرستان ایوان

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، 62 دست میز و نیمکت دانش آموزی به دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی حافظ در شهرستان ایوان اهدا نمود .

آقای حجت الله رستمی، مدیر دبیرستان می گوید این دبیرستان در سال 1372 تاسیس شده و 240 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد. ایشان همچنین به کمبود امکانات آموزشی در مدارس به ویژه مدارس مناطق محروم اشاره کرده و این اقدام بنیاد قلم چی را ستود. وی در ادامه بیان کرد که با وجود این که دبیرستان حافظ از مدارس برتر شهر می باشد ولی متاسفانه سال ها بود که از امکانات آموزشی مناسبی برخوردار نبود، که با همت بنیاد قلم چی این مهم اتفاق افتاد.

قابل ذکر است هوشمندسازی یک باب کلاس این مدرسه در سال گذشته توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی صورت گرفته است.

هزینه اقلام اهدایی 105/400/000 ریال (10 میلیون و 540 هزارتومان) می باشد که مبلغ 85/000/000 ریال (8 میلیون و  500هزار تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 20/400/000 ریال (2 میلیون و 40 هزار تومان) از سوی آقای یاسمی نماینده بنیاد در شهرستان ایوان پرداخت شده است.

اهدای 62 دست میزو نیمکت به دبیرستان حافظ در شهرستان ایوان

اهدای 62 دست میزو نیمکت به دبیرستان حافظ در شهرستان ایوان

اهدای 62 دست میزو نیمکت به دبیرستان حافظ در شهرستان ایوان