مهرداد بایرامی با فولاد خوزستان تمدید کرد

مهرداد بایرامی به شایعات مربوط به خروجش از فولاد خوزستان پایان دادمهرداد بایرامی که در چند روز گذشته شایعات زیادی پیرامون پیوستنش به ماشین سازی تبریز شنیده میشد در فولاد ماندگار شد.

این مهاجم امروز در دفتر باشگاه فولاد حاضر شد و جلسه ای با نعیم سعداوی و اژدری زاده برگزار کرد و در نهایت برای ماندن در فولاد به توافق رسید.

منبع :