فوتبال بازی فضانوردان در بی‌وزنی کامل

به نظر می‌رسد تب و تاب فوتبال فقط در زمین انسانها را درگیر خود نمی‌کند. انسان حتی در کرات دیگر هم فوتبال را فراموش نمیکند.به گزارش سرویس علمی ایسنا، تفاوت بازی فوتبال روی زمین و در فضا اینست که در آنجا جاذبه ای وجود ندارد و فوتبال بازی کردن فضانوردان ما را یاد کارتون خاطره انگیز فوتبالیستها می‌اندازد!

در این ویدیوی جالب و دیدنی بخش کوتاهی از بازی فوتبال فضانوردان در ایستگاه فضایی و در حالت بی وزنی کامل را مشاهده می‌کنید.

منبع :