اختلال خواب مشکل عمده ورزشکاران حر‌فه‌ای

ورزشکاران حر‌فه‌ای بیش از آنچه که تصور می‌شود دچار اختلال خواب می‌شوند. با این حال آزمایش‌های سیستماتیک، مشاوره و درمان‌های فردی می‌تواند کیفیت خواب آنها را افزایش دهد.

اختلال خواب مشکل عمده ورزشکاران حر‌فه‌ای

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت MNT، مطالعات منتشر شده در مجله علم ورزش نشان داده است که اقدامات سیستماتیک می‌تواند کیفیت خواب ورزشکاران حر‌فه‌ای را افزایش دهد.

برای انجام این تحقیقات محققان فنلاندی 107 ورزشکار حر‌فه‌ای را مورد بررسی قرار دادند. بررسی‌ها نشان داد که یک چهارم ورزشکاران حر‌فه‌ای از اختلال خواب مانند سخت به خواب رفتن، سخت نفس کشیدن و غیره رنج می برند. بیشتر ورزشکاران کم خوابی دارند.

بیشتر ورزشکاران اعلام کردند که مشاوره و راهنمایی متخصصان کیفیت خواب آنها را افزایش داده است.

ورزشکاران برای داشتن ریکاوری مناسب نیاز به خواب کافی دارند.

منبع :