نوروز 96

زیباترین لک‌لک دنیا

لک‌لک‌های نوک زینی از گروه زین منقاران بودهلک‌لک‌های نوک‌ زینی از گروه زین منقاران بوده و بسیار خوش آب و رنگ هستند.زیباترین لک‌لک دنیا

سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی