کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 9 خرداد 95

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 9 خرداد 95

یک سؤال، 3 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


وقتی به سراغ درسی می‌روم احساس می‌کنم باید دوباره آن را بخوانم. نمی‌توانم با روش بازیابی کنار بیایم؛ چون بعضی مباحث وجود دارد که هیچ چیزی از آن‌ها را به یاد ندارم.

پاسخ 1- برای این‌که به‌درستی، مباحثی را که از یاد برده‌اید شناسایی کنید و دچار وسواس فراموشی نشوید، قبل از شروع به مطالعه‌ی هر درس، 20 تا 25 تست از آن درس را انتخاب کنید و پاسخ دهید. نتیجه‌ی این ارزیابی به شما نشان می‌‌دهد که آیا همه‌ی مطالب را فراموش کرده‌اید یا بعضی از مطالب یا مباحث را از یاد برده‌اید. با این کار از فرصت باقی‌مانده بهترین استفاده را خواهید کرد و وقت خود را صرف تکرار آن‌چه به یاد دارید نمی‌کنید.

رضا پشنگ‌پور

پاسخ 2- در شیوه‌ی بازیابی شک نکنید. سعی کنید این شیوه را به‌درستی درک کنید. در این شیوه قرار نیست همه‌ی مباحث را به یاد بیاورید. معمولاً مطالبی هست که از یاد برده‌اید اما تلاش برای بازیابی دو فایده دارد: اول این‌که در روند این تلاش به جست‌وجوی آدرس خانه‌های حافظه‌ی خود در رابطه با آن مطلب پرداخته و آن‌ها را در ذهن ماندگار می‌کنید. دوم این‌که پی می‌برید چه مطالبی هنوز در ذهنتان ماندگار نشده و درست جا نیفتاده است. در ضمن طبیعی است که وقتی به بازیابی درسی می‌پردازید احساس کنید که نه همه‌ی مطالب، بلکه برخی از آن‌ها را نیاز دارید دوباره بخوانید.

عطاءالله غبرایی

پاسخ 3- این احساس نادرست از فراموشی مطالب تا حد خیلی زیادی به دلیل به کار نگرفتن روش بازیابی در اولین مرحله‌ی مطالعاتی مباحث است. اگر مطالعه‌ی اولیه‌ی مبحث را با حل تست استاندارد و بعد تحلیلِ این حل تست همراه می‌کردید، هم کیفیت مطالعه‌ی بالاتری به دست می‌آوردید و هم سطح فراموشی مطالب در بلندمدت به کم‌ترین میزان کاهش می‌یافت. برای شرایط کنونی پیشنهاد می‌کنم ابتدای هر بازه‌ی مطالعاتی تعدادی تست از همان مبحث حل کنید. این روش، به شما اثبات خواهد کرد که بخشی از احساس فراموشی مطالب نادرست است و به کمک این حل تست، برای مطالبی که واقعاً فراموش شده‌اند می‌توانید در طول مطالعه، استراتژی‌های مناسب اتخاذ کنید تا یادگیری ناقص فعلی به‌خوبی تبدیل وضعیت داشته باشد.

حسام زینی لشکاجانی