روش مطالعه و بارم بندی ادبیات فارسی 3

روش مطالعه و بارم بندی ادبیات فارسی 3 را اینجا مشاهده کنید...

روش مطالعه و بارم بندی ادبیات فارسی 3

بارم بندی ادبیات 3

روش مطالعه و بارم بندی ادبیات فارسی 3


روش مطالعه درس ادبیات 3

درس ادبیات (3) یکی از درس‌های نهایی با ضریب دو است. 


باید کتاب درسی‌تان را به صورت خط به خط بخوانید و موارد زیر را به طور کامل هنگام خواندن کتاب انجام دهید:


* در گام اول به مقدمه‌های هر فصل دقت کنید و تعاریف مهم آن را برای خود نکته‌برداری کنید و سبک ادبی هر فصل را بشناسید.


*در قسمت تاریخ ادبیات به طور کامل به اسم نویسندگان و شاعران، نام اثر آن‌ها، تاریخ و محل تولد و فوت آن‌ها دقت کنید .


*هنگام مطالعه‌ی نثرها و متون کهن، به کلمات مهم، اصطلاحات کنایی، واژه‌های ستاره‌دار، املای واژگان مهم و دو املایی و قسمت توضیحات هر درس دقت کنید.


*به خودآزمایی‌های هر درس نیز با دقت پاسخ دهید و آن‌ها را یاد بگیرید.


*هنگام مطالعه‌ی اشعار، قالب شعری را بشناسید. به معنای ظاهری و معنوی و اصطلاحات مهم اشعار اعم از استعارات و کنایه‌ها توجه کنید و سپس با نگاهی 

تحلیلی مفهوم ابیات را دریابید. در ضمن متون و اشعاری که با هم قرابت معنایی دارند مشخص کنید و آن‌ها را یادداشت کنید.


* برای یادگیری آرایه‌ها باید ابتدا تعریف ساده از هر آرایه را به خاطر بسپارید و سپس هر آرایه را با یک مثال پرکاربرد و مشهور یاد بگیرید. هنگام مطالعه‌ی اشعار 

باید هر آن‌چه از آرایه‌ها به ذهنتان می‌رسد در کنار ابیات یادداشت کنید تا به انسجام ذهنی دست یابید.


*تمام آیات کتاب را مطالعه کنید و یک شعر یا مفهوم مرتبط با آن را در کنارش بنویسید.


* اشعار حفظی را نیز به طور کامل و دقیق ابتدا بیت اول و بعد بیت دوم و سپس هر دو بیت را با هم تکرار کنید و به همین ترتیب ادامه دهید تا به طور کامل 

آن را حفظ کرده باشید.


*اعلام و فهرست منابع و اشخاص و مکان‌ها آخر کتاب را حتماً بخوانید.


🔟* بعد از مطالعه هر درس حل نمونه سوال تشریحی و رفع اشکال بلافاصله را فراموش نکنید.


نویسنده :محی الدین ظاهری