سهم ٢٤ درصدی کشور در تولید علم نانو در منطقه

رییس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز از سهم 24.69 درصدی کشور در تولید علم نانو در منطقه خبر داد.

با اشاره به آخرین آمار تولیدات علمی و اختراعات نانوفناوری در سال 2016 گفت: بر اساس گزارش منتشر شده از پایگاه استنادی ISI ایران با تولید 2 هزار و 431 مقاله، رتبه ششم جهان را به خود اختصاص داده است در این رتبه‌بندی پنج کشور چین، آمریکا، هند، کره جنوبی و آلمان به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند رتبه هفتم تا دهم نیز به ژاپن، فرانسه، انگلستان و اسپانیا اختصاص دارد.

وی ادامه داد: در کشور چین 15 هزار و 525 مقاله، آمریکا 6 هزار و 889 مقاله، هند 3 هزار و 805 مقاله، کره جنوبی 2 هزار و 707 مقاله و آلمان 2 هزار و 515 مقاله در این حوزه به چاپ رسانده‌اند.

مهراد شاخص اچ ایران در سال‌های مختلف را متفاوت خواند و افزود: این شاخص در سال 2012 میلادی 50، 2013 میلادی 43، 2014 میلادی 39 و در سال 2015 میلادی 20 گزارش شده است و متوسط تعداد استناد به هر مقاله از کشور در سال 2011 میلادی 13.04 بوده که این میزان در سال 2014 میلادی به 4.7 رسیده است.

رییس و استاد بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز افزود: میزان تولیدات علم ایران در قالب مقالات علمی در سال‌های قبل متفاوت است به گونه‌ای که این میزان در سال 2015 با تعداد مقالات 6 هزار و 660، نسبت به سال 2011 با تعداد مقالات 3 هزار و 11 با رشد جدی مواجه بوده است.

مهراد سهم ایران در تولید علم نانو در منطقه را اینگونه توضیح داد: سهم ایران در سال 2014- 20.28، در سال 2015- 21.81 و در سال 2016، 24.69 است. این در شرایطی است که سهم کشور بحرین در حاشیه خلیج فارس در تولید علم نانو در سال 2014 میلادی 18.84، در سال 2015 میلادی 17.19 و در سال 2016 میلادی 31.71 است.

وی تصریح کرد: در سال 2010- 27.24 مقاله، در سال 2011 -39.92 مقاله، در سال 2012- 48.17 مقاله، در سال 2013- 59.37 مقاله و در سال 2014- 70.41 مقاله آمار تولیدات علم نانو توسط دانشگاه و مراکز تحقیقاتی کشور است.

مهراد تعداد اختراعات علم نانو ایران را در اداره ثبت اختراعات آمریکا در سال 2015، 13 مقاله اعلام کرد و گفت: طبق گزارش ISI تعداد اختراعات علم نانو ایران در سال 2011 در دفتر اروپا دو اختراع  و در دفتر آمریکا سه اختراع بوده است که این میزان در سال 2015 در دفتر اروپا به صفر و در دفتر آمریکا به 13 مقاله رسیده است.

رییس و استاد بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی در سال 2011 صدرنشین آمار تولیدات علمی بود به طوری که تعداد مقالات این دانشگاه در حوزه نانو فناوری به هزار و 281 مقاله رسید. دانشگاه تهران با 460 مقاله، دانشگاه صنعتی اصفهان با 443 مقاله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 388 مقاله و دانشگاه صنعتی شریف با 301 مقاله به ترتیب رتبه دوم تا پنجم این رده‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع :