تولید نانو جاذب اکسید آهن برای زدایش فلزات سنگین از آب

یک شرکت تولید کننده اکسید آهن حاوی نانوحفره، اعلام کرده است که محصولات این شرکت برای زدودن ترکیبات سمی از آب بسیار مناسب است.

تولید نانو جاذب اکسید آهن برای زدایش فلزات سنگین از آب



به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این شرکت اعلام کرد که فناوری جدید خود را که اکسید آهن دارای نانوحفره است، می‌تواند با سرعت بالا و نرخ قابل توجهی آلودگی‌ها را از آب بزداید. این ترکیب نسبت به کربن فعال، جاذب‌ های زیستی و زئولیت‌ ها با کارایی بالاتر می‌ تواند آب را تصفیه کند.

این ترکیب آزمایش‌ های مختلف صنعتی برای زدایش مواد را پشت سر گذاشته است به طوری که محققان دریافتند این جاذب،فسفات بیشتری را در مدت زمان یک دقیق نسبت به جاذب‌های رایج از آب جدا می‌کند.

آزمایش‌ های انجام شده توسط یک آزمایشگاه بی‌طرف نشان می‌ دهد که اکسیدآهن متخلخل فلزات سنگین و آلودگی ‌هایی نظیر نیکل و سرب را با سرعت بالا جداسازی می‌کند.

برخلاف نانوذرات دیگر که ورود آنها به آب می‌تواند خطرساز باشد و زدودن آنها بسیار دشوار است، این ذرات اکسید آهن دارای ابعاد میکرونی بوده و تنها حفره‌های آنها نانومتری است و بنابراین به سادگی می‌ توان آنها را درون غشاءهای مختلف به دام انداخت.

اکسید آهن نانو حفره‌ای از ترکیبات مهم در فناوری‌ نانو بوده که تحقیقات اندکی برای استفاده از آن به عنوان جاذب صورت گرفته است.

در گزارشی که در سال 2006 توسط دانشگاه ایالتی نیومکزیکو منتشر شده چنین آمده است که نانوجاذب ‌ها دارای کارایی بالایی هستند هرچند هنوز تحقیقات کاملی بر روی آنها انجام نشده است.

در حال حاضر اکسید آهن نانوحفره‌ای در مقیاس آزمایشگاهی تولید می‌شود اما محققان به دنبال تولید انبوه آن هستند تا ترکیبات سنگین را با استفاده از این ماده جداسازی کنند.

منبع :