منصوری به پدیده پیوست

مرتضی منصوری به تیم فوتبال پدیده پیوست.

منصوری به پدیده پیوست

مرتضی منصوری با عقد قرار دادی یکساله به تیم فوتبال پدیده خراسان پیوست.

منصوری که در پست دفاع بازی می کند سابقه حضور در تیم های استقلال اهواز و خونه به خونه بابل را دارد.

این نخستین خرید جدید پدیده در فصل نقل و انتقالات است.