سحابی «چشم گربه» را تماشا کنید

تصویر روز ناسا به یکی از زیباترین سحابی‌های هستی اختصاص دارد که با شکل منحصر به فرد خود «چشم گربه» نامیده می‌شود.

سحابی «چشم گربه» را تماشا کنید

سحابی چشم گربه در فاصله ای حدود ۳ هزار سال نوری با زمین قرار گرفته و قسمت خارجی آن دارای عرضی به وسعت ۵ سال نوری است که در این تصویر دیده می شود.

بر اساس تخمین اخترشناسان، شکل گیری چنین سحابی در حدود ۱۰ هزار سال زمان می برد و عمر قسمت نور خارجی آن بین ۵۰ هزار تا ۹۰ هزار سال تخمین زده شده است.

سحابی «چشم گربه» را تماشا کنید

همچنین در قسمت سمت چپ این تصویر می توان کهکشان مارپیچ  «NGC ۶۵۵۲» را مشاهده کرد که در فاصله ۵۰ میلیون سال نوری با این سحابی قرار دارد.

منبع :