کارایی فیلترهای ژئوتکستایل در تصفیه فیزیکی پساب بررسی شد

در یک پایان‌نامه دانشجویی کارایی فیلترهای ترکیبی در تصفیه فیزیکی پساب بررسی شد.

کارایی فیلترهای ژئوتکستایل در تصفیه فیزیکی پساب بررسی شد

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، علی امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان‌نامه خود، کارایی فیلترهای ترکیبی ژئوتکستایل، شن، زئولیت و زغال آنتراسیت را در تصفیه فیزیکی پساب" بررسی کرد.

به گفته محقق، با توجه به کمبود آب در ایران جایگزینی مطمئن برای منابع آب باید مورد توجه قرار گیرد. کاربرد پساب تصفیه شده شهری در کشاورزی و فضای سبز شهری موجب کاهش فشار بر منابع آب می‌شود.

کاربرد پساب تصفیه شده از طریق سیستم‌های آبیاری قطره‌ای مطمئن‌ترین راهکار جهت کاهش اثرات سوء کاربرد پساب در محیط‌زیست و سلامت انسان‌هاست. سیستم فیلتراسیون مهم‌ترین بخش سیستم‌های آبیاری قطره‌ای بوده که در ساخت فیلتر مهم‌ترین قسمت، انتخاب جاذب است.

هدف از این پژوهش، بررسی کارایی فیلترهای ژئوتکستایل به همراه کانی‌های زئولیت، زغال آنتراسیت و شن به‌عنوان جاذب و صافی در کاهش میزان نیترات (NO3)، کدورت، ذرات جامد معلق (TSS)، ذرات جامد محلول (TDS)، هدایت الکتریکی (EC) و pH پساب فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان است.

بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 13 تیمار شامل ژئوتکستایل 700 گرم بر متر مربع، ژئوتکستایل 500 گرم بر متر مربع، ژئوتکستایل 350 گرم بر متر مربع، شن، زئولیت، زغال آنتراسیت، شن- زئولیت- زغال آنتراسیت، زئولیت- شن- زغال آنتراسیت، ژئوتکستایل- شن، ژئوتکستایل- زئولیت، ژئوتکستایل- زغال آنتراسیت، ژئوتکستایل- شن- زئولیت- زغال آنتراسیت و ژئوتکستایل- زئولیت- شن- زغال آنتراسیت با سه تکرار طراحی شد.

این پایان‌نامه به راهنمایی مهدی قیصری و مشاوره سید حسین سقاییان نژاد و جهانگیر عابدی کوپایی در دانشگاه صنعتی اصفهان دفاع شده است.

منبع :