10 دانشگاه برتر در تولید علم نانو

متوسط تعداد استناد به هر مقاله از جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 میلادی 4.7 و تعداد ثبت اختراعات محققان ایرانی در دفتر ثبت آمریکا در سال 2015 میلادی 13 اختراع بوده است.رییس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز با بیان این که ایران با تولید 2 هزار و 431 مقاله رتبه ششم جهان را در حوزه نانو فناوری کسب کرده است، گفت: متوسط تعداد استناد به هر مقاله از جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 میلادی 4.7 و تعداد ثبت اختراعات محققان ایرانی در دفتر ثبت آمریکا در سال 2015 میلادی 13 اختراع بوده است.

دکتر جعفر مهراد در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایسنا، با بیان این که پایگاه استنادی ISI آخرین تولیدات علمی و اختراعات نانو فناوری را در سال 2016 میلادی منتشر کرد، افزود: بر اساس این گزارش ایران با تولید 2 هزار و 431 مقاله رتبه ششم جهان را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، در این رتبه بندی تولیدات 5 کشور اول به شرح ذیل است:

رتبهنام کشورتعداد مقالات
1چین15 هزار و 525 مقاله
2آمریکا6 هزار و 889 مقاله
3هند3 هزار و 508 مقاله
4کره جنوبی2 هزار و 707 مقاله
5آلمان2 هزار و 515 مقاله

مهراد رتبه‌های هفتم تا دهم این رتبه بندی را به شرح ذیل عنوان کرد:

رتبهنام کشورتعداد مقالات
7ژاپن2 هزار و 223 مقاله
8فرانسههزار و 656 مقاله
9انگلستانهزار و 589 مقاله
10اسپانیاهزار و 405 مقاله

وضعیت شاخص تاثیرگذاری دانشمندان ایرانی

وی با بیان این که شاخص H (بهره‌وری وتأثیرگذاری علمی دانشمندان) ایران در سال‌های مختلف متفاوت بوده است، یادآور شد: این شاخص در سال 2012 میلادی 50، در سال 2013 میلادی 43، در سال 2014 میلادی 39 و در سال‌ 2015 میلادی 20 گزارش شده است.

مهراد ادامه داد: متوسط تعداد استناد به هر مقاله از جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 2011 میلادی 13.04، در سال 2012 میلادی 9.74، در سال 2013 میلادی 6.97 و در سال 2014 میلادی 4.7 استناد به هر مقاله بوده است.

به گفته وی، میزان تولیدات علمی ایران در قالب مقالات علمی در سال‌های قبل متفاوت بوده و از نظر رشد درخور توجه است:

سالتعداد مقاله
20156 هزار و 660 مقاله
20145 هزار و 565 مقاله
20134هزار و 624 مقاله
20123هزار و 681 مقاله
20113 هزار و 11 مقاله

سهم منطقه‌ای ایران در تولید علم نانو

این چهره ماندگار علمی کشور اضافه کرد: سهم ایران در تولید علم نانو در سطح منطقه به این شرح است:

سالسهم محلی در تولید علم
201114.11 درصد
201215.28 درصد
201317.74 درصد
201420.28 درصد
201521.81 درصد
201624.69 درصد

رییس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

منبع :