10 دانشگاه برتر در تولید علم نانو

متوسط تعداد استناد به هر مقاله از جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 میلادی 4.7 و تعداد ثبت اختراعات محققان ایرانی در دفتر ثبت آمریکا در سال 2015 میلادی 13 اختراع بوده است.

10 دانشگاه برتر در تولید علم نانو

رییس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز با بیان این که ایران با تولید 2 هزار و 431 مقاله رتبه ششم جهان را در حوزه نانو فناوری کسب کرده است، گفت: متوسط تعداد استناد به هر مقاله از جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 میلادی 4.7 و تعداد ثبت اختراعات محققان ایرانی در دفتر ثبت آمریکا در سال 2015 میلادی 13 اختراع بوده است.

دکتر جعفر مهراد در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایسنا، با بیان این که پایگاه استنادی ISI آخرین تولیدات علمی و اختراعات نانو فناوری را در سال 2016 میلادی منتشر کرد، افزود: بر اساس این گزارش ایران با تولید 2 هزار و 431 مقاله رتبه ششم جهان را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، در این رتبه بندی تولیدات 5 کشور اول به شرح ذیل است:

رتبهنام کشورتعداد مقالات
1چین15 هزار و 525 مقاله
2آمریکا6 هزار و 889 مقاله
3هند3 هزار و 508 مقاله
4کره جنوبی2 هزار و 707 مقاله
5آلمان2 هزار و 515 مقاله

مهراد رتبه‌های هفتم تا دهم این رتبه بندی را به شرح ذیل عنوان کرد:

رتبهنام کشورتعداد مقالات
7ژاپن2 هزار و 223 مقاله
8فرانسههزار و 656 مقاله
9انگلستانهزار و 589 مقاله
10اسپانیاهزار و 405 مقاله

وضعیت شاخص تاثیرگذاری دانشمندان ایرانی

وی با بیان این که شاخص H (بهره‌وری وتأثیرگذاری علمی دانشمندان) ایران در سال‌های مختلف متفاوت بوده است، یادآور شد: این شاخص در سال 2012 میلادی 50، در سال 2013 میلادی 43، در سال 2014 میلادی 39 و در سال‌ 2015 میلادی 20 گزارش شده است.

مهراد ادامه داد: متوسط تعداد استناد به هر مقاله از جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 2011 میلادی 13.04، در سال 2012 میلادی 9.74، در سال 2013 میلادی 6.97 و در سال 2014 میلادی 4.7 استناد به هر مقاله بوده است.

به گفته وی، میزان تولیدات علمی ایران در قالب مقالات علمی در سال‌های قبل متفاوت بوده و از نظر رشد درخور توجه است:

سالتعداد مقاله
20156 هزار و 660 مقاله
20145 هزار و 565 مقاله
20134هزار و 624 مقاله
20123هزار و 681 مقاله
20113 هزار و 11 مقاله

سهم منطقه‌ای ایران در تولید علم نانو

این چهره ماندگار علمی کشور اضافه کرد: سهم ایران در تولید علم نانو در سطح منطقه به این شرح است:

سالسهم محلی در تولید علم
201114.11 درصد
201215.28 درصد
201317.74 درصد
201420.28 درصد
201521.81 درصد
201624.69 درصد

رییس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد: این در حالی است که سهم کشور بحرین در حاشیه خلیج فارس در تولید علم نانو در سال 2011 میلادی 18.7، در سال 2012 میلادی 10.92، در سال 2013 میلادی 17.26، در سال 2014 میلادی 18.84، در سال 2015 میلادی 17.19 و در سال 2016 میلادی 31.71 درصد است.

تولیدات علمی نانو بر حسب یک میلیون نفر جمعیت

وی اضافه کرد: آمار تولیدات علم نانو توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور بر حسب یک میلیون نفر که جمعیت ایران 78 میلیون و 470 هزار نفر محاسبه شده، از این قرار است:

سالتولیدات علمی بر حسب یک میلیون نفر
201027.24 مقاله
201139.92 مقاله
201248.17 مقاله
201359.37 مقاله
201470.41 مقاله

تعداد ثبت اختراعات ایران

وی به وضعیت اختراعات محققان ایرانی در حوزه نانو فناوری اشاره کرد و یادآور شد: تعداد اختراعات علم نانو ایران که در اداره ثبت اختراعات اروپا و دفتر اختراعات آمریکا ثبت شد، طبق گزارش ISI به این شرح است:

سالدفتر اختراعات اروپادفتر اختراعات آمریکا
20112 اختراع3 اختراع
2012یک اختراع8 اختراع
2013-12 اختراع
2014-9 اختراع
2015-13 اختراع

رییس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز با تاکید بر این که در تولید مقالات علمی در حوزه نانو فناوری سازمان‌ها و موسسات علمی مختلفی تلاش می‌کنند، گفت: جدول ذیل آمار تولیدات علمی سازمان‌ها را در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد:

رتبهدانشگاهتعداد مقالهشاخص H
1آزاد اسلامیهزار و 218 مقاله13
2تهران460 مقاله9
3صنعتی اصفهان443 مقاله11
4صنعتی امیرکبیر388 مقاله9
5صنعتی شریف301 مقاله9
6تربیت مدرس280 مقاله8
7کاشان237 مقاله8
8تبریز216 مقاله8
9پیام نور161 مقاله8
10رازی کرمانشاه130 مقاله8
منبع :