هوشمندسازی دبیرستان شهید علی محمدی منطقه 2 تهران

هوشمندسازی دبیرستان شهید علی محمدی منطقه 2تهران

هوشمندسازی دبیرستان شهید علی محمدی منطقه 2 تهران

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان شهید دکتر علی محمدی واقع در منطقه 2 تهران را هوشمندسازی نمود.

آقای حسین فدایی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1370 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 626 دانش آموز پسررا در مقطع دبیرستان دوره دوم، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور،یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 52/300/000 ریال (5میلیون و 230 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 478 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان شهید علی محمدی منطقه 2 تهران