کارنامه بازیابی و دوران جمع بندی

در دوران انتقالی(گذار) یادگیری هنوز ادامه دارد و فرصت دارید آخرین مطالب جدید را بخوانید. اما این آخرین مطالب را چگونه انتخاب می‌کنید؟

در دوران انتقالی(گذار) یادگیری هنوز ادامه دارد و فرصت دارید آخرین مطالب جدید را بخوانید. اما این آخرین مطالب را چگونه انتخاب می کنید؟ از آنجا که امسال ممکن است دوران انتقالی(گذار) شما طولانی تر باشد برای این دوران نیز باید استراتژی مخصوص به خود داشته باشید.

قبل از هر چیز باید از بودجه بندی هر درس در کنکور آگاه باشید سپس به سراغ کارنامه بازیابی بروید سئوالات نزده خود را در مباحثی که در کنکور سئوال خیز هستند شناسایی کنید و از آخرین فرصت یادگیری این مباحث استفاده کنید.

پس از شروع دوران جمع بندی دیگر زمان یادگیری مطلب جدید به پایان رسیده است. در دو و نیم روز پس از هر آزمون زمانی را به اشتباهات خود درکارنامه بازیابی اختصاص دهید. این اشتباهات مخصوص خود شماست و شما باید آنرا تصحیح کنید.

توصیه نهایی اینکه توجه به سئوالات صحیح در کارنامه بازیابی علاوه بر مرور دانسته ها، نگرانی و استرس شما را کنترل می کند.

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی