رویدادهای آسمانی خرداد ماه

روز تعیین دقیق قبله، رویت هلال ماه رمضان، رسیدن سیاره بهرام به کمترین فاصله با زمین، وضعیت مقابله سیاره کیوان، وضعیت ماه نو و هم نشینی ماه با سیاره‌های برجیس و کیوان رویدادهای آسمانی خرداد ماه

رویدادهای آسمانی خرداد ماه

یکشنبه دوم خرداد سیاره سرخ بهرام ساعت 15:30 این روز به وضعیت مقابله رسید. در این وضعیت زمین بین مریخ و خورشید قرار داشت که کمترین فاصله سیاره سرخ با زمین است. 

وی ادامه داد: این حالت بهترین شرایط رصدی جرم مذکور از درون تلسکوپ است و تا جمعه 14 خرداد این سیاره را به صورت ستاره بسیار پور نور به رنگ زرد – نارنجی خواهید دید که این شرایط را تقریبا در سال جدید حفظ می کند.

عتیقی افزود: هشت روز بعد یعنی دوشنبه 10 خرداد این سیاره مقارن با غروب آفتاب، طلوع می کند و در نیمه شب در میانه آسمان (سمت جنوب کره آسمان) دیده می شود. امسال قدر روشنایی این سیاره 2.1- و یا به عبارتی دو برابر سیاره پر نور آسمان ستاره تیشتر(شعرای یمانی) و یا همان شباهنگ خواهد بود. 

به گفته مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، ساعت 2:05 بامداد سه شنبه 11 خرداد، سیاره سرخ بهرام به کمترین فاصله با زمین می رسد و در این لحظه 75.3 میلیون کیلومتر با زمین فاصله خواهد داشت.

عتیقی خاطرنشان کرد: سیاره بهرام در شهریور 1382 به کمترین فاصله یعنی 55.7 میلیون کیلومتری زمین رسید و نزدیکی امسال نیز می تواند بسیار قابل توجه باشد. 

وی افزود: در هفته ها و ماه های پس از مقابله (اوایل خرداد95 به بعد)، سیاره سرخ جرم آسمانی ثابت شبانگاهی برای رصدگران خواهد بود. با عقب افتادن این سیاره از زمین، به مرور شدت درخشش سیاره سرخ پایین می آید. همچنین در این شب سیاره حلقه بر گردن کیوان همنشین ماه در برج مار (بین صورت های کژدم وکمان) است.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با اشاره به این که جمعه 7 خرداد روز تعیین دقیق قبله است، گفت: این تاریخ فرصت خوبی برای تعیین قبله است. در روز سه شنبه هفتم خرداد ماه جاری، در زمان ظهر شرعی در مکه مکرمه -ساعت 13:48 به وقت ایران- فرصتی برای تعیین دقیق قبله در مکان‌هایی است که خورشید در آسمان باشد. نگاه مستقیم به خورشید بسیار خطرناک است.

عتیقی گفت: جمعه 14 خرداد سیاره کیوان با حلقه های زیبای اطرافش، نقش اصلی اجرام آسمانی در تابستان امسال است، چرا که دراین تاریخ سیاره کیوان در ساعت 10:30 صبح به وضعیت مقابله می رسد و زمین بین این سیاره و خورشید خواهد بود و طی روزها و ماه های آتی بهترین شرایط رصدی را دارا است.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: در بامداد همین تاریخ، ماه با درخشش 4٪ کمی بالاتر از سیاره تیر در برج فلکی بره قرار دارد. ساکنان جزایر فاکلند شاهد اختفای تیر در پشت ماه در این زمان خواهند بود.

عتیقی ادامه داد: یکشنبه 16 خرداد، سیاره تیر با 24.2 درجه زاویه از خورشید به بیشترین کشیدگی شرقی خود در ساعت14:30 می رسد. همچنین در ساعت 07:29 صبح این روز ماه به وضعیت ماه نو می رسد و بین زمین و خورشید قرار دارد.

وی افزود: شامگاه دوشنبه 17 خرداد که لحظه غروب خورشید 19:56 است، هلال رمضان 1437 با چشم غیرمسلح در سراسر کشور به ویژه نقاط دور از آلودگی قابل مشاهده است. 

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران خاطرنشان کرد: شنبه 22 خرداد، ماه همنشین سیاره برجیس در برج آسمانی شیر می شود و بسیار به آن نزدیک است ( به اندازه یک بند انگشت در فاصله یک دست کشیده در راستای چشم که تقریبا برابر2 درجه است) تا غروب این اجرام که حدود نیمه شب است؛ ماه پایین تر از برجیس خواهد بود. 

عتیقی گفت: جمعه 28 خرداد سیاره سرخ پایین ماه، در برج ترازو قرار می گیرد و بامداد دو روز بعد یعنی یکشنبه 30 خرداد، ماه در برج کژدم همدم سیاره کیوان خواهد بود. در ساعات غروب این اجرام که حدود 4 صبح است، شاهد کمترین جدایی میان این اجرام ( 2 درجه جدایی ) هستیم .

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: دوشنبه 31 خرداد، ماه ساعت 15:32 دقیقه به وضعیت ماه کامل(بدر) می رسد که براساس عقیده بومیان امریکا، از آنج اکه این موقع از سال، فصل رسیدن میوه ها به ویژه توت فرنگی است؛ به این ماه 'ماه کامل توت فرنگی'می گویند؛ از نام های دیگر این ماه ' ماه کامل رز' و 'ماه کامل عسل' نیز هست.

عتیقی خاطرنشان کرد که ساعت 03:04 بامداد اول تیرماه، لحظه انقلاب تابستانی برای نیمکره شمالی زمین است. ایستگاه فضایی بین المللی عموما در این زمان برای ساکنان نیمکره شمالی درخشانتر است.

منبع :