عوامل موفقیت در زمان امتحانات

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت بابرنامه پیش رفتن و داشتن برنامه‌ریزی مناسب در زمان امتحانات است.1. مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل در رسیدن به هدف و پیروزی توکل به خدا، داشتن اعتمادبه‌نفس و آرامش روحی و ذهنی و پشتکار قوی است.

2. یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت بابرنامه پیش رفتن و داشتن برنامه‌ریزی مناسب در زمان امتحانات است.

3. توجه و استفاده‌ی صحیح و مناسب از فرجه‌های امتحانات برای برنامه‌ریزی دقیق و مناسب عامل مهم دیگر است.

4. اولویت‌بندی برای مطالعه‌ی درس‌ها نیز باید مد نظر قرار بگیرد.

5. مطالعه باید به صورت عمقی و مفهومی از کتاب درسی باشد.

6. داشتن تمرکز حواس برای آرامش در زمان مطالعه نیز مهم است.

7. حل تمرین‌های تشریحی و نمونه‌سؤالات امتحانی از کتاب‌های تمرین کمک بسیار خوبی است.

8. خلاصه‌نویسی از مطالب و نکته‌های مهم کتاب نیز فراموش نشود.

9. به تغذیه و زمان خواب و استراحت در فصل امتحانات نیز توجه شود.

10. در جلسه‌ی امتحان با آرامش خاطر و اطمینان از یادگیری صددرصد مطالب درسی حاضر شوید.