اهمیت دفتر برنامه‌ریزی در دوران جمع‌بندی

با این‌که اهمیت تکمیل دفتر برنامه‌ریزی از ابتدایی‌ترین سال‌های تحصیل واضح و مشهود است اما برخلاف تصور بعضی از دانش‌آموزان کانونی، اهمیت دفتر برنامه‌‌ریزی در دوران جمع‌بندی دوچندان می‌شود.با این‌که اهمیت تکمیل دفتر برنامه‌ریزی از ابتدایی‌ترین سال‌های تحصیل واضح و مشهود است اما برخلاف تصور بعضی از دانش‌آموزان کانونی، اهمیت دفتر برنامه‌‌ریزی در دوران جمع‌بندی دوچندان می‌شود.

دلیلش این است که می‌توان در این دوران تعداد ساعات فرضی باقی‌مانده برای درس خواندن تا کنکور را مشخص کرد و سپس با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی، تکمیل این ساعات را به طور تدریجی تحقق بخشید.