نوروز 96

با استراتژی آزمون بدهید

یکی از نقاط مثبت دانش‌آموزان قوی این است که برای آزمون دادن در منزل یا در حوزه‌های آزمون کانون استراتژی دارند.یکی از نقاط مثبت دانش‌آموزان قوی این است که برای آزمون دادن در منزل یا در حوزه‌های آزمون کانون استراتژی دارند.

اما این استراتژی چیست و تا چه میزان به شما کمک می‌کند؟

تصور کنید یک آزمون از کتاب زرد عمومی را در منزل پاسخ می‌دهید و در اولین آزمون درصد‌های زیر را کسب می‌کنید:

  • 1. ادبیات 60 درصد

  • 2. عربی 40 درصد

  • 3. دین و زندگی 60 درصد

  • 4. زبان انگلیسی 40 درصد

روز بعد که آزمون می‌دهید درصد‌ها جابه‌جا می‌شوند و در آزمون‌های بعد نیز همین روند ادامه دارد.

این روند برای شما سردرگمی ایجاد خواهد کرد و مشخص نیست در آزمون بعدی کدام‌یک از درس‌ها را بالاتر و بهتر خواهید زد.

حال وقت آن رسیده است که استراتژی مدیریت آزمون را به کار ببندید.

فرض کنید در آزمون اول، در درس ادبیات 15 سؤال درست، در درس عربی 10 سؤال درست، دین و زندگی 15 سؤال درست و در درس زبان نیز 10 سؤال درست پاسخ داده‌اید.

در اولین گام برای آزمون بعد هدف‌گذاری کنید که در هر درس همین تعداد سؤال را درست پاسخ دهید.

در گام بعدی سعی کنید از تعداد کل سؤالاتی که غلط جواب داده‌اید، یک سؤال کم کنید.

در گام سوم اگر در آزمون بعدی به هدف‌گذاری‌تان رسیده بودید که یک سؤال درست (یعنی 4 درصد) به پاسخ‌دهی سؤالات هر درس اضافه کنید؛ در غیر این صورت همان عددی را که هدف‌گذاری کرده‌اید نگه دارید تا به آن برسید.

در پایان دقت کنید که در هر درس چه روندی را طی می‌کنید؛ یعنی به طور مثال در درس ادبیات باید مشخص کنید در کدام موضوع از این درس قدرت پاسخ‌گویی کم‌تری دارید؛ برای مثال آرایه یا واژگان یا... .

معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی